8:00 - 17:00

(+355)692607901

Facebook

Linkedin

Search
 

Njoftime Ligjore

ROKAJ > Njoftime Ligjore

Njoftim Ligjor

Më datë 17.06.2019 Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin Nr. 30/2019 “Për disa Ndryshime në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, të ndryshuar. Ndryshimet ligjore fokusohen në regjistrimin e ndryshimeve të ortakërisë si dhe aplikimin për regjistrim fillestar të shoqërisë tregtare. Ligji Nr. 30/2019 parashikon masa administrative për mosrespektim të procedurave të regjistrimit.   Ky ligj është botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 99 më datë 10.07.2019 dhe hyn në fuqi 15 ditë pas botimit....

Continue reading