8:00 - 17:00

(+355)692607901

Facebook

Linkedin

Search
 

News & Publications

ROKAJ > News & Publications

Vend Vakant – Asistent Kontabilist/Financier

ASISTENT KONTABILIST/FINANCIER FULL TIME PER “Rokaj & Partners” Zyra e Avokatisë “Rokaj & Partners” është prezente në tregun shqiptar që prej vitit 2013, me një staf dinamik dhe të specializuar në ofrimin e shërbimeve ligjore, financiare dhe fiskale të një cilësie të lartë. Në kuadër të zhvillimit dhe rritjes së aktivitetit, “Rokaj & Partners” kërkon të punësojë një Asistent Kontabilist/Financier Full Time. Përshkrim i pozicionit Detyrat Kryesore: • Të asistojë në përgatitjen e veprimeve kontabël për portofolin e klientëve tanë; • Të asistojë në përgatitjen e raporteve të ndryshme të performancës për klientët tanë; • Të asistojë në përgatitjen e raporteve mujore për autoritetet tatimore (libra...

Continue reading

Legal Alert

On 17th June, 2019 Albanian Parliament approved Law No. 30/2019 “On some amendments on Law No. 9723, dated 03.05.2007, “On Business Registration”, as amended. Legal amendments regulate shareholder changes registration process and company’s initial registration process. Law No. 30/2019 provides administrative measures toward actions contrary to these registration procedures.   The present law is promulgated in Official Gazette No. 99, dated 10.07.2019 and enters into force 15 days by its publication....

Continue reading

Vend vakant ne BENDO, & Partners

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Zyra e avokatisë “BENDO, Legal & Financial” është një zyrë e cila ofron konsulencë ligjore dhe financiare dhe përfaqësim gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Klientët e zyrës janë shoqëri të mesme dhe shoqëri të mëdha, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri dhe jashtë saj. Në përmbushje të kërkesave të vazhdueshme të klientëve, zyra jonë kërkon të punësojë një avokat i cili është bashkëpunues, i kujdesshëm në detaje dhe që në mënyrë të vazhdueshme kërkon të japë një impakt pozitiv në jetën e tij profesionale. “Avokati” pranë zyrës sonë është një pozicion i cili ofron shërbime konsulence dhe përfaqësim...

Continue reading

Një tjetër sukses për studion “BENDO, & Partners”.

Kjo e fundit kishte kënaqësinë të asistonte shoqërinë “Moovy Food” shpk, në hartimin e dokumenteve bazë për fillimin e funksionimit të aplikacionit më të ri në treg, Moovy Food, aplikacion i cili shërben për porositjen online të produkteve ushqimore. Dokumentet do të ndihmojnë në vijim shoqërinë “Moovy Food” shpk në kornizimin ligjor të veprimtarisë së saj tregtare si dhe në mbarëvajtjen e aplikacionit. Tashmë çdokush mund të porosisë online produktet ushqimore të restoranteve me aplikacionin Moovy Food, duke e ditur se porosia do të jetë pranë tyre, kur ata e dëshirojnë....

Continue reading

Problematikat mbi ekzekutimin e detyrimeve të kredive bankare

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Hyrje Detyrimet monetare dhe posacërisht detyrimet e kredive bankare janë sot një realitet i prekshëm por i cili sjell me vete dhe problematikat në zbatimin e tij. Shlyerja e detyrimeve të kredive bankare dhe sidomos ekzekutimi i tyre kanë një vend të rëndësishëm në kuadrin rregullues të legjislacionit shqiptar. Kjo temë do të parashtroi regjimin juridik dhe problematikat në ekzekutimin e detyrimeve të kredive bankare. Regjimi juridik i kontratave të kredisë bankare. Kontratat e kredisë bankare si kontrata të veçanta zënë një vend të rëndësishëm në marrëdhënien juridike civile. Sipas studiuesve të ndryshëm ka disa kontrata kredie bankare. Së pari është kontrata...

Continue reading

Constitutional judgment on amendments to Law no. 9632, dated 30.10.2006 “On local tax system”.

Rokaj & Partners, Advocates & Legal Consultants Law Firm has represented in front of the Constitutional Court the requesting subject, society “For the protection of Traders and Market” on their initiative to demand the proclamation as incompatible with the Constitution of the Republic of Albania Law no. 142/2015 “Amendments to Law no. 9362, dated 30.10.2006 “On local tax system” amended”....

Continue reading