8:00 - 17:00

(+355)692607901

Facebook

Linkedin

Search
 

Publications

ROKAJ > Publications

Problematikat mbi ekzekutimin e detyrimeve të kredive bankare

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Hyrje Detyrimet monetare dhe posacërisht detyrimet e kredive bankare janë sot një realitet i prekshëm por i cili sjell me vete dhe problematikat në zbatimin e tij. Shlyerja e detyrimeve të kredive bankare dhe sidomos ekzekutimi i tyre kanë një vend të rëndësishëm në kuadrin rregullues të legjislacionit shqiptar. Kjo temë do të parashtroi regjimin juridik dhe problematikat në ekzekutimin e detyrimeve të kredive bankare. Regjimi juridik i kontratave të kredisë bankare. Kontratat e kredisë bankare si kontrata të veçanta zënë një vend të rëndësishëm në marrëdhënien juridike civile. Sipas studiuesve të ndryshëm ka disa kontrata kredie bankare. Së pari është kontrata...

Continue reading